دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی کل مناطق ایران با فرمت های tif و (num,dem)
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢۸  کلمات کلیدی:

دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی کل مناطق ایران با فرمت های tif و (num,dem)

دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی با فرمت های tif   و (num,dem)، برای باز شدن هر یک از نقشه ها با توجه به موقعیت منطقه ای که هستید بر روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل مورد نظر را بتوانید دانلود نمایید.

Untitled-1

 استفاده از مطلب مورد نظر در سایر سایتها با ذکر منبع بلامانع می باشد.

۱ ASTGTM_N25E037 ۷۹ ASTGTM_N27E056 ۱۴۷ ASTGTM_N32E060 ۲۲۵ ASTGTM_N37E050
۲ ASTGTM_N25E038 ۸۰ ASTGTM_N27E057 ۱۴۸ ASTGTM_N32E061 ۲۲۶ ASTGTM_N37E051
۳ ASTGTM_N25E039 ۸۱ ASTGTM_N27E058 ۱۴۹ ASTGTM_N33E045 ۲۲۷ ASTGTM_N37E052
۴ ASTGTM_N25E040 ۸۲ ASTGTM_N27E059 ۱۵۰ ASTGTM_N33E046 ۲۲۸ ASTGTM_N37E053
۵ ASTGTM_N25E041 ۸۳ ASTGTM_N27E060 ۱۵۱ ASTGTM_N33E047 ۲۲۹ ASTGTM_N37E054
۶ ASTGTM_N25E042 ۸۴ ASTGTM_N27E061 ۱۵۲ ASTGTM_N33E048 ۲۳۰ ASTGTM_N37E055
۷ ASTGTM_N25E043 ۸۵ ASTGTM_N27E062 ۱۵۳ ASTGTM_N33E049 ۲۳۱ ASTGTM_N37E056
۸ ASTGTM_N25E044 ۸۶ ASTGTM_N27E063 ۱۵۴ ASTGTM_N33E050 ۲۳۲ ASTGTM_N37E057
۹ ASTGTM_N25E045 ۸۷ ASTGTM_N28E050 ۱۵۵ ASTGTM_N33E051 ۲۳۳ ASTGTM_N37E058
۱۰ ASTGTM_N25E046 ۸۸ ASTGTM_N28E051 ۱۵۶ ASTGTM_N33E052 ۲۳۴ ASTGTM_N37E059
۱۱ ASTGTM_N25E047 ۸۹ ASTGTM_N28E052 ۱۵۷ ASTGTM_N33E053 ۲۳۵ ASTGTM_N37E060
۱۲ ASTGTM_N25E048 ۹۰ ASTGTM_N28E053 ۱۵۸ ASTGTM_N33E054 ۲۳۶ ASTGTM_N38E044
۱۳ ASTGTM_N25E049 ۹۱ ASTGTM_N28E054 ۱۵۹ ASTGTM_N33E055 ۲۳۷ ASTGTM_N38E045
۱۴ ASTGTM_N25E050 ۹۲ ASTGTM_N28E055 ۱۶۰ ASTGTM_N33E056 ۲۳۸ ASTGTM_N38E046
۱۵ ASTGTM_N25E051 ۹۳ ASTGTM_N28E056 ۱۶۱ ASTGTM_N33E057 ۲۳۹ ASTGTM_N38E047
۱۶ ASTGTM_N25E052 ۹۴ ASTGTM_N28E057 ۱۶۲ ASTGTM_N33E058 ۲۴۰ ASTGTM_N38E048
۱۷ ASTGTM_N25E053 ۹۵ ASTGTM_N28E058 ۱۶۳ ASTGTM_N33E059 ۲۴۱ ASTGTM_N38E049
۱۸ ASTGTM_N25E054 ۹۶ ASTGTM_N28E059 ۱۶۴ ASTGTM_N33E060 ۲۴۲ ASTGTM_N38E050
۱۹ ASTGTM_N25E055 ۹۷ ASTGTM_N28E060 ۱۶۵ ASTGTM_N33E061 ۲۴۳ ASTGTM_N38E051
۲۰ ASTGTM_N25E056 ۹۸ ASTGTM_N28E061 ۱۶۶ ASTGTM_N34E045 ۲۴۴ ASTGTM_N38E052
۲۱ ASTGTM_N25E057 ۹۹ ASTGTM_N28E062 ۱۶۷ ASTGTM_N34E046 ۲۴۵ ASTGTM_N38E053
۲۲ ASTGTM_N25E058 ۹۰ ASTGTM_N29E048 ۱۶۸ ASTGTM_N34E047 ۲۴۶ ASTGTM_N38E054
۲۳ ASTGTM_N25E059 ۹۱ ASTGTM_N29E049 ۱۶۹ ASTGTM_N34E048 ۲۴۷ ASTGTM_N38E055
۲۴ ASTGTM_N25E060 ۹۲ ASTGTM_N29E050 ۱۷۰ ASTGTM_N34E049 ۲۴۸ ASTGTM_N38E056
۲۵ ASTGTM_N25E061 ۹۳ ASTGTM_N29E051 ۱۷۱ ASTGTM_N34E050 ۲۴۹ ASTGTM_N38E057
۲۶ ASTGTM_N25E062 ۹۴ ASTGTM_N29E052 ۱۷۲ ASTGTM_N34E051 ۲۵۰ ASTGTM_N39E043
۲۷ ASTGTM_N25E063 ۹۵ ASTGTM_N29E053 ۱۷۳ ASTGTM_N34E052 ۲۵۱ ASTGTM_N39E044
۲۸ ASTGTM_N25E064 ۹۶ ASTGTM_N29E054 ۱۷۴ ASTGTM_N34E053 ۲۵۲ ASTGTM_N39E045
۲۹ ASTGTM_N25E065 ۹۷ ASTGTM_N29E055 ۱۷۵ ASTGTM_N34E054 ۲۵۳ ASTGTM_N39E046
۳۰ ASTGTM_N25E066 ۹۸ ASTGTM_N29E056 ۱۷۶ ASTGTM_N34E055 ۲۵۴ ASTGTM_N39E047
۳۱ ASTGTM_N25E067 ۹۹ ASTGTM_N29E057 ۱۷۷ ASTGTM_N34E056 ۲۵۵ ASTGTM_N39E048
۳۲ ASTGTM_N25E068 ۱۰۰ ASTGTM_N29E058 ۱۷۸ ASTGTM_N34E057    
۳۳ ASTGTM_N25E069 ۱۰۱ ASTGTM_N29E059 ۱۷۹ ASTGTM_N34E058    
۳۴ ASTGTM_N25E070 ۱۰۲ ASTGTM_N29E060 ۱۸۰ ASTGTM_N34E059    
۳۵ ASTGTM_N25E071 ۱۰۳ ASTGTM_N29E061 ۱۸۱ ASTGTM_N34E060    
۳۶ ASTGTM_N25E072 ۱۰۴ ASTGTM_N30E048 ۱۸۲ ASTGTM_N34E061    
۳۷ ASTGTM_N25E073 ۱۰۵ ASTGTM_N30E049 ۱۸۳ ASTGTM_N35E044    
۳۸ ASTGTM_N25E074 ۱۰۶ ASTGTM_N30E050 ۱۸۴ ASTGTM_N35E045    
۳۹ ASTGTM_N25E075 ۱۰۷ ASTGTM_N30E051 ۱۸۵ ASTGTM_N35E046    
۴۰ ASTGTM_N26E030 ۱۰۸ ASTGTM_N30E052 ۱۸۶ ASTGTM_N35E047    
۴۱ ASTGTM_N26E031 ۱۰۹ ASTGTM_N30E053 ۱۸۷ ASTGTM_N35E048    
۴۲ ASTGTM_N26E032 ۱۱۰ ASTGTM_N30E054 ۱۸۸ ASTGTM_N35E049    
۴۳ ASTGTM_N26E033 ۱۱۱ ASTGTM_N30E055 ۱۸۹ ASTGTM_N35E050    
۴۴ ASTGTM_N26E034 ۱۱۲ ASTGTM_N30E056 ۱۹۰ ASTGTM_N35E051    
۴۵ ASTGTM_N26E035 ۱۱۳ ASTGTM_N30E057 ۱۹۱ ASTGTM_N35E052    
۴۶ ASTGTM_N26E036 ۱۱۴ ASTGTM_N30E058 ۱۹۲ ASTGTM_N35E053    
۴۷ ASTGTM_N26E037 ۱۱۵ ASTGTM_N30E059 ۱۹۳ ASTGTM_N35E054    
۴۸ ASTGTM_N26E038 ۱۱۶ ASTGTM_N30E060 ۱۹۴ ASTGTM_N35E055    
۴۹ ASTGTM_N26E039 ۱۱۷ ASTGTM_N30E061 ۱۹۵ ASTGTM_N35E056    
۵۰ ASTGTM_N26E040 ۱۱۸ ASTGTM_N31E047 ۱۹۶ ASTGTM_N35E057    
۵۱ ASTGTM_N26E041 ۱۱۹ ASTGTM_N31E048 ۱۹۷ ASTGTM_N35E058    
۵۲ ASTGTM_N26E042 ۱۲۰ ASTGTM_N31E049 ۱۹۸ ASTGTM_N35E059    
۵۳ ASTGTM_N26E043 ۱۲۱ ASTGTM_N31E050 ۱۹۹ ASTGTM_N35E060    
۵۴ ASTGTM_N26E044 ۱۲۲ ASTGTM_N31E051 ۲۰۰ ASTGTM_N35E061    
۵۵ ASTGTM_N26E045 ۱۲۳ ASTGTM_N31E052 ۲۰۱ ASTGTM_N36E044    
۵۶ ASTGTM_N26E046 ۱۲۴ ASTGTM_N31E053 ۲۰۲ ASTGTM_N36E045    
۵۷ ASTGTM_N26E047 ۱۲۵ ASTGTM_N31E054 ۲۰۳ ASTGTM_N36E046    
۵۸ ASTGTM_N26E048 ۱۲۶ ASTGTM_N31E055 ۲۰۴ ASTGTM_N36E047    
۵۹ ASTGTM_N26E049 ۱۲۷ ASTGTM_N31E056 ۲۰۵ ASTGTM_N36E048    
۶۰ ASTGTM_N26E050 ۱۲۸ ASTGTM_N31E057 ۲۰۶ ASTGTM_N36E049    
۶۱ ASTGTM_N26E051 ۱۲۹ ASTGTM_N31E058 ۲۰۷ ASTGTM_N36E050    
۶۲ ASTGTM_N26E052 ۱۳۰ ASTGTM_N31E059 ۲۰۸ ASTGTM_N36E051    
۶۳ ASTGTM_N26E053 ۱۳۱ ASTGTM_N31E060 ۲۰۹ ASTGTM_N36E052    
۶۴ ASTGTM_N26E054 ۱۳۲ ASTGTM_N31E061 ۲۱۰ ASTGTM_N36E053    
۶۵ ASTGTM_N26E055 ۱۳۳ ASTGTM_N32E046 ۲۱۱ ASTGTM_N36E054    
۶۶ ASTGTM_N26E056 ۱۳۴ ASTGTM_N32E047 ۲۱۲ ASTGTM_N36E055    
۶۷ ASTGTM_N26E057 ۱۳۵ ASTGTM_N32E048 ۲۱۳ ASTGTM_N36E056    
۶۸ ASTGTM_N26E058 ۱۳۶ ASTGTM_N32E049 ۲۱۴ ASTGTM_N36E057    
۶۹ ASTGTM_N26E059 ۱۳۷ ASTGTM_N32E050 ۲۱۵ ASTGTM_N36E058    
۷۰ ASTGTM_N26E060 ۱۳۸ ASTGTM_N32E051 ۲۱۶ ASTGTM_N36E059    
۷۱ ASTGTM_N26E061 ۱۳۹ ASTGTM_N32E052 ۲۱۷ ASTGTM_N36E060    
۷۲ ASTGTM_N26E062 ۱۴۰ ASTGTM_N32E053 ۲۱۸ ASTGTM_N36E061    
۷۳ ASTGTM_N26E063 ۱۴۱ ASTGTM_N32E054 ۲۱۹ ASTGTM_N37E044    
۷۴ ASTGTM_N27E051 ۱۴۲ ASTGTM_N32E055 ۲۲۰ ASTGTM_N37E045    
۷۵ ASTGTM_N27E052 ۱۴۳ ASTGTM_N32E056 ۲۲۱ ASTGTM_N37E046    
۷۶ ASTGTM_N27E053 ۱۴۴ ASTGTM_N32E057 ۲۲۲ ASTGTM_N37E047    
۷۷ ASTGTM_N27E054 ۱۴۵ ASTGTM_N32E058 ۲۲۳ ASTGTM_N37E048    
۷۸ ASTGTM_N27E055 ۱۴۶ ASTGTM_N32E059 ۲۲۴ ASTGTM_N37E049