راهسازی
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳  کلمات کلیدی:

گام به گام با پروژه راهسازی به کمک autocad land 2007

-تهییه نقشه های توپوگرافی

-طراحی مسیر بر روی نقشه های توپوگرافی

-ترسیم پروفیل های طولی وعرضی

-محاسبه حجم عملیات خاکی

-ترسیم منحنی بروکنر

-محاسبه وترسیم دور مسیر-پل ها-ترانشه

-محاسبه وترسیم قوس های مسیر

-و...

تهیه وتنظیم:مهندس سجاد تابع بردبار