دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی کل مناطق ایران با فرمت های tif و (num,dem)

دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی کل مناطق ایران با فرمت های tif و (num,dem)

دانلود نقشه های رقومی ارتفاعی با فرمت های tif   و (num,dem)، برای باز شدن هر یک از نقشه ها با توجه به موقعیت منطقه ای که هستید بر روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل مورد نظر را بتوانید دانلود نمایید.

Untitled-1

 استفاده از مطلب مورد نظر در سایر سایتها با ذکر منبع بلامانع می باشد.

۱ ASTGTM_N25E037 ۷۹ ASTGTM_N27E056 ۱۴۷ ASTGTM_N32E060 ۲۲۵ ASTGTM_N37E050 ۲ ASTGTM_N25E038 ۸۰ ASTGTM_N27E057 ۱۴۸ ASTGTM_N32E061 ۲۲۶ ASTGTM_N37E051 ۳ ASTGTM_N25E039 ۸۱ ASTGTM_N27E058 ۱۴۹ ASTGTM_N33E045 ۲۲۷ ASTGTM_N37E052 ۴ ASTGTM_N25E040 ۸۲ ASTGTM_N27E059 ۱۵۰ ASTGTM_N33E046 ۲۲۸ ASTGTM_N37E053 ۵ ASTGTM_N25E041 ۸۳ ASTGTM_N27E060 ۱۵۱ ASTGTM_N33E047 ۲۲۹ ASTGTM_N37E054 ۶ ASTGTM_N25E042 ۸۴ ASTGTM_N27E061 ۱۵۲ ASTGTM_N33E048 ۲۳۰ ASTGTM_N37E055 ۷ ASTGTM_N25E043 ۸۵ ASTGTM_N27E062 ۱۵۳ ASTGTM_N33E049 ۲۳۱ ASTGTM_N37E056 ۸ ASTGTM_N25E044 ۸۶ ASTGTM_N27E063 ۱۵۴ ASTGTM_N33E050 ۲۳۲ ASTGTM_N37E057 ۹ ASTGTM_N25E045 ۸۷ ASTGTM_N28E050 ۱۵۵ ASTGTM_N33E051 ۲۳۳ ASTGTM_N37E058 ۱۰ ASTGTM_N25E046 ۸۸ ASTGTM_N28E051 ۱۵۶ ASTGTM_N33E052 ۲۳۴ ASTGTM_N37E059 ۱۱ ASTGTM_N25E047 ۸۹ ASTGTM_N28E052 ۱۵۷ ASTGTM_N33E053 ۲۳۵ ASTGTM_N37E060 ۱۲ ASTGTM_N25E048 ۹۰ ASTGTM_N28E053 ۱۵۸ ASTGTM_N33E054 ۲۳۶ ASTGTM_N38E044 ۱۳ ASTGTM_N25E049 ۹۱ ASTGTM_N28E054 ۱۵۹ ASTGTM_N33E055 ۲۳۷ ASTGTM_N38E045 ۱۴ ASTGTM_N25E050 ۹۲ ASTGTM_N28E055 ۱۶۰ ASTGTM_N33E056 ۲۳۸ ASTGTM_N38E046 ۱۵ ASTGTM_N25E051 ۹۳ ASTGTM_N28E056 ۱۶۱ ASTGTM_N33E057 ۲۳۹ ASTGTM_N38E047 ۱۶ ASTGTM_N25E052 ۹۴ ASTGTM_N28E057 ۱۶۲ ASTGTM_N33E058 ۲۴۰ ASTGTM_N38E048 ۱۷ ASTGTM_N25E053 ۹۵ ASTGTM_N28E058 ۱۶۳ ASTGTM_N33E059 ۲۴۱ ASTGTM_N38E049 ۱۸ ASTGTM_N25E054 ۹۶ ASTGTM_N28E059 ۱۶۴ ASTGTM_N33E060 ۲۴۲ ASTGTM_N38E050 ۱۹ ASTGTM_N25E055 ۹۷ ASTGTM_N28E060 ۱۶۵ ASTGTM_N33E061 ۲۴۳ ASTGTM_N38E051 ۲۰ ASTGTM_N25E056 ۹۸ ASTGTM_N28E061 ۱۶۶ ASTGTM_N34E045 ۲۴۴ ASTGTM_N38E052 ۲۱ ASTGTM_N25E057 ۹۹ ASTGTM_N28E062 ۱۶۷ ASTGTM_N34E046 ۲۴۵ ASTGTM_N38E053 ۲۲ ASTGTM_N25E058 ۹۰ ASTGTM_N29E048 ۱۶۸ ASTGTM_N34E047 ۲۴۶ ASTGTM_N38E054 ۲۳ ASTGTM_N25E059 ۹۱ ASTGTM_N29E049 ۱۶۹ ASTGTM_N34E048 ۲۴۷ ASTGTM_N38E055 ۲۴ ASTGTM_N25E060 ۹۲ ASTGTM_N29E050 ۱۷۰ ASTGTM_N34E049 ۲۴۸ ASTGTM_N38E056 ۲۵ ASTGTM_N25E061 ۹۳ ASTGTM_N29E051 ۱۷۱ ASTGTM_N34E050 ۲۴۹ ASTGTM_N38E057 ۲۶ ASTGTM_N25E062 ۹۴ ASTGTM_N29E052 ۱۷۲ ASTGTM_N34E051 ۲۵۰ ASTGTM_N39E043 ۲۷ ASTGTM_N25E063 ۹۵ ASTGTM_N29E053 ۱۷۳ ASTGTM_N34E052 ۲۵۱ ASTGTM_N39E044 ۲۸ ASTGTM_N25E064 ۹۶ ASTGTM_N29E054 ۱۷۴ ASTGTM_N34E053 ۲۵۲ ASTGTM_N39E045 ۲۹ ASTGTM_N25E065 ۹۷ ASTGTM_N29E055 ۱۷۵ ASTGTM_N34E054 ۲۵۳ ASTGTM_N39E046 ۳۰ ASTGTM_N25E066 ۹۸ ASTGTM_N29E056 ۱۷۶ ASTGTM_N34E055 ۲۵۴ ASTGTM_N39E047 ۳۱ ASTGTM_N25E067 ۹۹ ASTGTM_N29E057 ۱۷۷ ASTGTM_N34E056 ۲۵۵ ASTGTM_N39E048 ۳۲ ASTGTM_N25E068 ۱۰۰ ASTGTM_N29E058 ۱۷۸ ASTGTM_N34E057     ۳۳ ASTGTM_N25E069 ۱۰۱ ASTGTM_N29E059 ۱۷۹ ASTGTM_N34E058     ۳۴ ASTGTM_N25E070 ۱۰۲ ASTGTM_N29E060 ۱۸۰ ASTGTM_N34E059     ۳۵ ASTGTM_N25E071 ۱۰۳ ASTGTM_N29E061 ۱۸۱ ASTGTM_N34E060     ۳۶ ASTGTM_N25E072 ۱۰۴ ASTGTM_N30E048 ۱۸۲ ASTGTM_N34E061     ۳۷ ASTGTM_N25E073 ۱۰۵ ASTGTM_N30E049 ۱۸۳ ASTGTM_N35E044     ۳۸ ASTGTM_N25E074 ۱۰۶ ASTGTM_N30E050 ۱۸۴ ASTGTM_N35E045     ۳۹ ASTGTM_N25E075 ۱۰۷ ASTGTM_N30E051 ۱۸۵ ASTGTM_N35E046     ۴۰ ASTGTM_N26E030 ۱۰۸ ASTGTM_N30E052 ۱۸۶ ASTGTM_N35E047     ۴۱ ASTGTM_N26E031 ۱۰۹ ASTGTM_N30E053 ۱۸۷ ASTGTM_N35E048     ۴۲ ASTGTM_N26E032 ۱۱۰ ASTGTM_N30E054 ۱۸۸ ASTGTM_N35E049     ۴۳ ASTGTM_N26E033 ۱۱۱ ASTGTM_N30E055 ۱۸۹ ASTGTM_N35E050     ۴۴ ASTGTM_N26E034 ۱۱۲ ASTGTM_N30E056 ۱۹۰ ASTGTM_N35E051     ۴۵ ASTGTM_N26E035 ۱۱۳ ASTGTM_N30E057 ۱۹۱ ASTGTM_N35E052     ۴۶ ASTGTM_N26E036 ۱۱۴ ASTGTM_N30E058 ۱۹۲ ASTGTM_N35E053     ۴۷ ASTGTM_N26E037 ۱۱۵ ASTGTM_N30E059 ۱۹۳ ASTGTM_N35E054     ۴۸ ASTGTM_N26E038 ۱۱۶ ASTGTM_N30E060 ۱۹۴ ASTGTM_N35E055     ۴۹ ASTGTM_N26E039 ۱۱۷ ASTGTM_N30E061 ۱۹۵ ASTGTM_N35E056     ۵۰ ASTGTM_N26E040 ۱۱۸ ASTGTM_N31E047 ۱۹۶ ASTGTM_N35E057     ۵۱ ASTGTM_N26E041 ۱۱۹ ASTGTM_N31E048 ۱۹۷ ASTGTM_N35E058     ۵۲ ASTGTM_N26E042 ۱۲۰ ASTGTM_N31E049 ۱۹۸ ASTGTM_N35E059     ۵۳ ASTGTM_N26E043 ۱۲۱ ASTGTM_N31E050 ۱۹۹ ASTGTM_N35E060     ۵۴ ASTGTM_N26E044 ۱۲۲ ASTGTM_N31E051 ۲۰۰ ASTGTM_N35E061     ۵۵ ASTGTM_N26E045 ۱۲۳ ASTGTM_N31E052 ۲۰۱ ASTGTM_N36E044     ۵۶ ASTGTM_N26E046 ۱۲۴
/ 1 نظر / 302 بازدید
کاراته���نيوز

سلام... خوبي؟.. راستشو بخواي داشتم بين صفحات وب گشت ميزدم که به وبلاگ تو برخوردم... واقعا وبلاگ قشنگ و جذابي داري مطالبشم عاليه... ميخواستم اگه موافق باشي، با سايت من تبادل لينک کني.. البته ميگم.. اگر موافقي... اگه نظرت مثبت بود، به آدرس سايت من مراجعه کن و به من اطلاع بده تا من هم تو رو با نام دلخواهت تو سايتم درج کنم... البته اگه بنر هم داري، ميتوني آدرسش رو به علاوه آدرس وب خودت برام بفرستي تا بلينکمش.. منتظرتما، منو قال نذاري [شوخي]