تبدیل مختصات نقاط از سیستم ژئودتیک به کارتزین در نرم افزار لند

تبدیل مختصات نقاط از سیستم ژئودتیک به کارتزین در نرم افزار لند

New project                                                                                                                                         تنظیمات: انتخاب سیستم تصویر WGS84 در تنظیمات

و پایان تنظیمات با انتخاب Zone و نصف النهار مرکزی

مثال

n=31+[λ/6]=>n=31+[54/6]=40

λ◦=(40-31)*6+3=>57E

ایجاد فرمت جدید در نرم افزار

Point > Import Export point > Format manager > Add

   ایجاد 8 ستون

(Number – Degree Latitude – Minute Latitude – Second Latitude 

Degree Longitude – Minute Longitude – Second Longitude – Elevation)

 Delimitate By  جداسازی با کاما

ویرایش فایل متنی نقاط به صورت جداسازی با کاما

 فراخوانی نقاط به نرم افزار

point>Import\export point\import point

  جهت نمایش نقاطZoom Extend  

مشاهده ی لیست مختصات نقاط در سیستم کارتزین

Point>point group management>point manager

 

/ 1 نظر / 129 بازدید
mehdi

با سلام من میخوام در نرم افزار civil3d 2015 از نقاطی که با مختصات ایمپورت کردم به صورت افست و کیلومتراژ نسبت به الایمنت تعریف شده خروجی بگیرم.با تشکر از وبلاک خوبتون